ارسال منابع آزمون به سرتاسر کشور

رشته عمران (محاسبات)

 • مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲)
 • مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 • آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و  اصلاحیه مربوطه
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 • مکانیک خاک- گودبرداری – پی سازی و سازه های نگهبان *

رشته عمران (نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 • مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۶)
 • مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)
 • مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۲)
 • مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 • آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و  اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
 • استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 • روشها و جزئیات اجرایی ساختمان*
 • مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی ، سازه های نگهبان*
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ه

رشته عمران (اجرا)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 • مبحث دوم ( نظامات اداری) (۱۳۸۴)
 • مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان ) (۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 • مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی ) (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ) (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمانها)- ( ۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )- (۱۳۸۹)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 • مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 • آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و  اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 • مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی، سازه‌های نگهبان*
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*
 • قانون کار*
 • ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها *
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

ارسال منابع آزمون به سرتاسر کشور

روش‌ها و جزئیات اجرایی (نظام مهندسی )

90,000 تومان

خلاصه مباحث13/14/16/17

124,000 تومان

بارگذاری سازه ها (جلد1 -استاندارد 2800)

108,000 تومان

گودبرداری و سازه نگهبان (آزمون نظام مهندسی )

65,000 تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

28,000 تومان

کتاب کلید واژه‌ نظارت عمران

228,000 تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کمترل پروژه

58,000 تومان

تشریح مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

54,000 تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

14,500 تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

33,500 تومان

2800زیر ذره بین – ویرایش چهارم

128,000 تومان

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

644,500 تومان

مکانیک خاک و پی (نگاه حرفه‌ای)

79,000 تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان

35,000 تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

بانک سوالات محاسبات

228,000 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

140,000 تومان

مبحث 7 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,000 تومان

مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

91,000 تومان

کتاب کلیدواژه‌ محاسبات عمران

98,000 تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

70,000 تومان

کتاب کلید واژه‌ اجرا عمران

298,000 تومان

مبحث ششم (بارگذاری سازه ها)

118,000 تومان

بانک سوالات نظارت عمران

188,000 تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

20,000 تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

75,000 تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

40,000 تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

30,000 تومان

مجموعه سوالات آزمون نظارت و اجرا+سوالات تالیفی مبحث 9 +آزمون آزمایشی

300,000 تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 9 جدید(1399)

80,000 تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

20,000 تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

75,000 تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

11,000 تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

65,000 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

30,000 تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

15,000 تومان

مبحث 8( 1392) ویژه آزمون 1400

24,000 تومان

بانک سوالات اجرا عمران‌

168,000 تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

98,000 تومان

مبحث 6 جدید(1398)

25,000 تومان

ارسال منابع آزمون به سرتاسر کشور

بارگذاری سازه ها (جلد1 -استاندارد 2800)

108,000 تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

30,000 تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

70,000 تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

14,500 تومان

خلاصه مباحث13/14/16/17

124,000 تومان

کلیدواژه ‌معماری اجرا

360,000 تومان 358,000 تومان

گودبرداری و سازه نگهبان (آزمون نظام مهندسی )

65,000 تومان

مبحث 7 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,000 تومان

مبحث 9 جدید(1399)

80,000 تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

بانک سوالات اجرا معماری

150,000 تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کمترل پروژه

58,000 تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

30,000 تومان

مکانیک خاک و پی (نگاه حرفه‌ای)

79,000 تومان

2800زیر ذره بین – ویرایش چهارم

128,000 تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

20,000 تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

25,000 تومان

مبحث 8( 1392) ویژه آزمون 1400

24,000 تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان

35,000 تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

20,000 تومان

بانک سوالات نظارت معماری

187,000 تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

40,000 تومان

بانک سوالات اجرا عمران‌

168,000 تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

15,000 تومان

مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

91,000 تومان

تشریح مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

54,000 تومان

کتاب کلیدواژه‌ محاسبات عمران

98,000 تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

33,500 تومان

جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

140,000 تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

11,000 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

140,000 تومان

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

644,500 تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

کتاب کلید واژه‌ اجرا عمران

298,000 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

75,000 تومان

بانک سوالات نظارت عمران

188,000 تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

75,000 تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

28,000 تومان

ماشین آلات ساختمانی ویژه آزمون نظام مهندسی

60,000 تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

65,000 تومان

کلیدواژه ‌معماری نظارت

344,000 تومان 342,000 تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

98,000 تومان

کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

91,000 تومان

کتاب کلید واژه‌ نظارت عمران

228,000 تومان

مبحث 6 جدید(1398)

25,000 تومان