(سفارش منابع آزمون نظام مهندسی) روی عنوان مد نظر کلیک کنید

رشته معماری(طراحی)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق) – ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) – ۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) – ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۸۹
 • مبانی طراحی معماری *
 • جزئیات اجرائی ساختمان *
 • ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

 

*برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

 • تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
 • تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 

رشته معماری(نظارت)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-( ۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 • راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۲
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.

تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 

رشته معماری(اجرا)

 • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث دوم: ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 • مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 • مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶)  – دانلود غلط نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)
 • مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
 • مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 • راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۲
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور*
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 • قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان‌ها

مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

ارسال منابع آزمون به سرتاسر کشور

ماشین آلات ساختمانی ویژه آزمون نظام مهندسی

60,000 تومان

کلیدواژه ‌معماری نظارت

344,000 تومان 342,000 تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 8( 1392) ویژه آزمون 1400

24,000 تومان

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

644,500 تومان

خلاصه مباحث13/14/16/17

124,000 تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

40,000 تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

11,000 تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

75,000 تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

25,000 تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان

35,000 تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

30,000 تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

140,000 تومان

مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کمترل پروژه

58,000 تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

98,000 تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

65,000 تومان

گودبرداری و سازه نگهبان (آزمون نظام مهندسی )

65,000 تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

15,000 تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

20,000 تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

75,000 تومان

بانک سوالات اجرا معماری

150,000 تومان

مبحث 9 جدید(1399)

80,000 تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

33,500 تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

28,000 تومان

مبحث 7 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,000 تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

14,500 تومان

بانک سوالات نظارت معماری

187,000 تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

70,000 تومان

جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

140,000 تومان

کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

91,000 تومان

روش‌ها و جزئیات اجرایی (نظام مهندسی )

90,000 تومان

مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

91,000 تومان

تشریح مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

54,000 تومان

کلیدواژه ‌معماری اجرا

360,000 تومان 358,000 تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

20,000 تومان

ارسال منابع آزمون به سرتاسر کشور

مبحث 8 جدید(1398)

20,000 تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

11,000 تومان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

15,000 تومان

مبحث 9 جدید(1399)

80,000 تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

20,000 تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

30,000 تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

40,000 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

30,000 تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

مبحث 7 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,000 تومان

مبحث 8( 1392) ویژه آزمون 1400

24,000 تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

33,500 تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

15,000 تومان

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

644,500 تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

14,500 تومان

جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

38,000 تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان

35,000 تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

28,000 تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

25,000 تومان

مبحث 6 جدید(1398)

25,000 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

140,000 تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

26,500 تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

65,000 تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

20,000 تومان