مباحث 22 گانه مقررات ملی

دانلود رایگان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان

مبحث 1 تعاریف ویرایش 1392 مبحث 2 نظامات اداري ویرایش 1384 مبحث 3 حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ویرایش 1392 مبحث 4 الزامات عمومی ساختمان ویرایش...

ادامه مطلب

دانلود نشریه بتن آماده / نشریه 6044

در استاندارد 6044 که ضوابط کلی برای تهیه و اجرا و همچنین نظارت بتنهای آماده...

ادامه مطلب

دانلود (استاندارد 2800)

آئین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) فهرست فصل اول: کلیات 1-1 هدف 1-2 زلزله‌های مبنای طراحی 1-3 حدود کاربرد 1-4 ملاحظات معماری 1-5 ملاحظات...

ادامه مطلب