نگران نباشید تمامی تخفیف ها بعد از مشاهده محصول روی سبد خریدتان اعمال میشود

تا 50 % تخفیف

مهلت تخفیف ها 

پکیج های آمادگی آزمون

  7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

  آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری

  تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی

  تور تخصصی آمادگی آزمون نظارت و اجرا

  دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

  دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

  دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

  دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

  دوره مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

  دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

  پکیج های آمادگی طراحی سازه

  پکیج های طراحی سازه
  • پکیج های طراحی سازه
  پکیج های دفتر فنی
  • پکیج های دفتر فنی
  فلوچارت های آزمون محاسبات
  • فلوچارت های آزمون محاسبات