نکات مهم لیبل گذاری 

 • بعد از افزودن به سبد خرید و  پرداخت هزینه ، لینک براتون باز میشه میتونید دانلود کنید (کارت به کارت نکنید)
 • ابتدا باید مطالعه ای در مورد مباحث داشته باشید سپس بر حسب نیاز فقط سر تیتر های مهم و ضروری چسبانده شوند 
 • میتوانید قبل از برش دادن ،روی قسمت هایی که میخواهید به عنوان لیبل ازآن استفاده کنید با چسب پهن بزنید بعد اقدام به برش کنید تا کاغذ مقاوم تر شود
 • میتوانید روی مقوا که ضخیم تر هست نیز پرینت بگیرید
 • برای راحتی کار میتوانید از چسب های ماتیکی یا چسب کتاب نیز استفاده کنید 
 • کتاب خود را شلوغ نکنید فقط سر تیتر های مهم 
 • مهم بودن سرتیتر ها بعد از مطالعه و بارم بندی سوال ها مشخص می شود 
 • فایل لیبل هارا را برای کسی ارسال نکنید 

لیبل های مباحث آزمون نظام مهندسی

  لیبل گذاری تک مبحث

   برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

   ۲,۵۰۰ تومان

   دانلود رایگان برچسب‌گذاری مبحث چهارم

   ۰ تومان

   فایل برچسب گذاری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

   ۳,۰۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری آیین نامه 2800

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری راهنمای جوش

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 10مقررات ملی 1392

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 11مقررات ملی1400

   ۲,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 12مقررات ملی1392

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 14مقررات ملی 1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 15 ملی 1392

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 16 مقررات ملی1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 18مقررات ملی 1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 19مقررات ملی1399

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 2 مقررات ملی 1384

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

   ۲,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 21 ملی 1395

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 3 مقررات ملی 1395

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 5 مقررات ملی 1396

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 6 مقررات ملی 1398

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 7مقررات ملی 1400

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 8 مقررات ملی 1398

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 9 مقررات ملی 1399

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث17مقررات ملی 1389

   ۲,۹۰۰ تومان

   کل برچسب‌گذاری مباحث 22 گانه ویرایش جدید PDF

   ۲۹,۰۰۰ تومان