فهرست بها در واقع فهرست بها به معنی مقدار ریالی حجم واحد مصالح و یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) تعیین خواهد شد.
انتقال آب
ساخت و ترميم قنات
ابنيه
آبياری و زهكشی
آبياری تحت فشار
تاسيسات برقی
راه، راه آهن و باند فرودگاه
راهداری
شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب
توزيع آب
تاسيسات مكانيكی
سدسازی

در حال نمایش 7 نتیجه

فهرست بهای رشته (ابنیه) سال 1401

قیمت اصلی ۲۶۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۲,۷۰۰ تومان است.
فهرست بهای رشته (ابنیه) سال 1401

فهرست بهای رشته (ابنیه) سال 1403

قیمت اصلی ۲۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۳,۰۰۰ تومان است.

فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه (رسته راه و ترابری) سال 1402

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۸,۱۰۰ تومان است.

کتاب فهرست بهای رشته (تأسیسات برقی) سال1401

قیمت اصلی ۲۴۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۹,۰۰۰ تومان است.

کتاب فهرست بهای رشته (تأسیسات مکانیکی ) سال 1402

قیمت اصلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۸,۰۰۰ تومان است.

کتاب فهرست بهای رشته (تأسیسات مکانیکی) سال1401

قیمت اصلی ۲۱۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۲,۰۰۰ تومان است.

کتاب فهرست بهای رشته (تأسیسات مکانیکی) سال1401

کتاب فهرست پایه رشته (تأسیسات برقی) سال 1402

قیمت اصلی ۲۶۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵۳,۰۰۰ تومان است.