در حال نمایش 31 نتیجه

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 (ویرایش 4)

چاپ جدید 

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.
2600 تست تالیفی +2 آزمون آزمایشی جامع   

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.
3000 تست تالیفی با پاسخ تشریحی + 2 آزمون آزمایشی 

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران دریک کتاب

(تفکیک شده براساس هر مبحث)

 چاپ جدید و ویرایش سوالات ادوار گذشته بر اساس تغییرات آیین نامه های جدید   

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.
بانک سوالات نظارت و اجرا معماری تفکیک شده مباحث

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۵۰۰ تومان است.

راهنمای جوش و اتصالات جوش

فهرست مطالب 1. معرفی جوشکاری ساختمانی 2. وسایل و تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی 3. الکترود 4. طراحی درز جوش 5. عیب های جوش 6. تغییر شکل های ناشی از جوشکاری 7. بازرسی جوش – بازرسی چشمی(عینی) 8. آزمایش های ارزیابی 9. مسائل اجرایی در کارهای فولادی 10. طراحی جوش 11. طراحی اتصالات 12. جوش درزهای استاندارد 13. تعداد عبور 14. کنترل کیفی در ساختمان های کوچک 15. برنامه ریزی آزمایش ها پیوست 1 مشخصات هندسی نیمرخ های ساختمانی پیوست 2 فرم های استاندارد پیوست 3 آزمون جوشکاران ساختمانی طبق استاندارد ملی ایران واژه نامه انگلیسی به فارسی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اثر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.
منبع جدید آزمون نظارت و اجرا عمران و معماری  

هدیه ای برای شما داريم علاوه بر خرید این کتاب ،

آموزش رایگان ویدئویی تقدیم شما مخاطبان سیویل داتیس 

مشاهده آموزش از قسمت پایین

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث دوازدهم مقررات‌ملی‌ساختمان (ایمنی‌و‌حفاظت‌کار در حین‌اجرا)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 94
سال چاپ جدید 

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 226
نوبت چاپ جدید

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 222
سال چاپ 98
نوبت چاپ 10
سال ویرایش 96

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله کشی گاز طبیعی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
نوبت چاپ جدید

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 96
سال چاپ جدید 

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث نوزدهم مقررات‌ملی‌ساختمان

(صرفه جویی در مصرف انرژی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 172
سال چاپ جدید 

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 74
سال چاپ جدید 

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و یکم مقررات‌ملی‌ساختمان (پدافند غیرعامل)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 114
سال چاپ جدید 

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان
کتاب مبحث اول مقررات‌ملی‌ساختمان (تعاریف) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران تعداد صفحات        68  

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۲۴۰,۰۰۰ تومان
نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 316
سال چاپ جدید

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث پانزدهم مقرات ملی ساختمان

(آسانسورها و پلکان برقی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 74
 چاپ جدید

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 217
سال چاپ 98
نوبت چاپ 11
سال ویرایش 96

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان
مبحث دوم مقررات‌ملی‌ساختمان (نظامات اداری)   دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        164

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 78
سال چاپ  جدید

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث سوم مقررات‌ملی‌ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        214  

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان
نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        114

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث پنجم مقررات‌ملی‌ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        286  

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

۴۵,۰۰۰ تومان
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمانها و سایر سازه های موضوع این مقررات را تعیین می نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شده اند، برای استفاده در روشهای طراحی متفاوت بیان شده است.

مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

۲۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث نهم مقررات‌ملی‌ساختمان (طرح‌و‌اجرای‌ساختمان‌های بتن آرمه)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
سال چاپ جدید

مبحث هشتم 8 1398

قیمت اصلی ۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۹۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی (عمران _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.
شامل کلیه منابع آزمون نظارت و اجرا 

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی(معماری _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.
شامل کلیه منابع آزمون نظارت و اجرا