نمایش 1–20 از 44 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

۶۵۹,۰۰۰ تومان

2800زیر ذره بین – ویرایش چهارم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

۳۳,۰۰۰ تومان

بارگذاری سازه ها (جلد1 -استاندارد 2800)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بانک سوالات اجرا عمران‌

۱۶۸,۰۰۰ تومان

بانک سوالات محاسبات

۲۲۸,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت عمران

۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

۲۰,۰۰۰ تومان

تشریح مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

۵۴,۰۰۰ تومان

خلاصه مباحث13/14/16/17

۱۲۴,۰۰۰ تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

روش‌ها و جزئیات اجرایی (نظام مهندسی )

۹۰,۰۰۰ تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

۹۸,۰۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

۷۰,۰۰۰ تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

۸۲,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه‌ اجرا عمران

۲۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه‌ نظارت عمران

۲۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلیدواژه‌ محاسبات عمران

۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

۷۵,۰۰۰ تومان