نمایش 1–20 از 44 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

۶۶۵,۰۰۰ تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

۳۳,۰۰۰ تومان

بارگذاری سازه ها (جلد1 -استاندارد 2800)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت عمران

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

۲۰,۰۰۰ تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساختمان های بنایی و مروری بر سازه های صنعتی (ویرایش جدید)

۱۶۶,۰۰۰ تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

۹۸,۰۰۰ تومان

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(نظارت و اجرا)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

۷۰,۰۰۰ تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

۸۲,۰۰۰ تومان

کتاب تست تألیفی مبحث نهم- براساس ویرایش ۱۳۹۹

۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه‌ نظارت عمران

۲۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب کلیدواژه‌ اجرا عمران

۲۹۵,۰۰۰ تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

۷۵,۰۰۰ تومان

ماشین آلات ساختمانی ویژه آزمون نظام مهندسی

۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۸,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۴,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان