نمایش 1–20 از 28 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)

22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

650,000 تومان

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

33,000 تومان

بارگذاری سازه ها (جلد1 -استاندارد 2800)

108,000 تومان

بانک سوالات اجرا عمران‌

168,000 تومان

بانک سوالات نظارت عمران

188,000 تومان

پیوست ششم آیین نامه 2800

20,000 تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوش

140,000 تومان

روش‌ها و جزئیات اجرایی (نظام مهندسی )

90,000 تومان

شرح مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

98,000 تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

30,000 تومان

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

70,000 تومان

قوانین صنعت بیمه و مالیات

75,000 تومان

کتاب کلید واژه‌ نظارت عمران

228,000 تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

75,000 تومان

مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

28,000 تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

14,500 تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

65,000 تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

30,000 تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

24,000 تومان