مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 96
سال چاپ جدید 

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث نوزدهم مقررات‌ملی‌ساختمان

(صرفه جویی در مصرف انرژی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 172
سال چاپ جدید 

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث پانزدهم مقرات ملی ساختمان

(آسانسورها و پلکان برقی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 74
 چاپ جدید

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث سوم مقررات‌ملی‌ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        214  

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان
نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        114