خانه » مقررات ملی ساختمان

نمایش 1–20 از 24 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)
نمایش 9 24 36

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

۵۷,۰۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۸۳,۶۰۰ تومان

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۷۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۷۶,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۳,۶۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۵,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۶,۹۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۵,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۴۰,۶۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۱,۸۵۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۲,۸۰۰ تومان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۱۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۶۴,۶۰۰ تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۶,۹۰۰ تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۶,۰۰۰ تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۶۸,۴۰۰ تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۴,۰۰۰ تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۲۴,۷۰۰ تومان