نمایش 1–20 از 24 نتیجه

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 (ویرایش 4)

چاپ جدید 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اثر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث دوازدهم مقررات‌ملی‌ساختمان (ایمنی‌و‌حفاظت‌کار در حین‌اجرا)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 94
سال چاپ جدید 

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 226
نوبت چاپ جدید

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات‌مکانیکی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 222
سال چاپ 98
نوبت چاپ 10
سال ویرایش 96

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (لوله کشی گاز طبیعی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
نوبت چاپ جدید

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 96
سال چاپ جدید 

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث نوزدهم مقررات‌ملی‌ساختمان

(صرفه جویی در مصرف انرژی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 172
سال چاپ جدید 

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 74
سال چاپ جدید 

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و یکم مقررات‌ملی‌ساختمان (پدافند غیرعامل)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 114
سال چاپ جدید 

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان
کتاب مبحث اول مقررات‌ملی‌ساختمان (تعاریف) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران تعداد صفحات        68  

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۲۴۰,۰۰۰ تومان
نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 316
سال چاپ جدید

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث پانزدهم مقرات ملی ساختمان

(آسانسورها و پلکان برقی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 74
 چاپ جدید

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمانمرکز تحقیقات راهمسکن و شهرسازی
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 217
سال چاپ 98
نوبت چاپ 11
سال ویرایش 96

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان
مبحث دوم مقررات‌ملی‌ساختمان (نظامات اداری)   دفتر مقررات ملی ساختمان نشر توسعه ایران ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        164

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)

نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختماننشر توسعه ایران
ناشر مقررات ملی ساختمان
تعداد صفحات 78
سال چاپ  جدید

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث سوم مقررات‌ملی‌ساختمان (حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق) نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        214  

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان
نویسنده/ مترجم دفتر مقررات ملی ساختمان مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ناشر       مقررات ملی ساختمان تعداد صفحات        114