خانه » نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

نمایش 1–20 از 31 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)
نمایش 9 24 36

آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400/ جلد اول / تحلیل و طراحی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی)

۶۹۹,۹۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(سیاه و سفید)

۲۵۹,۲۰۰ تومان

کتاب گزارش ناظر

۸۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۷۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۷۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

۱۵۸,۰۰۰ تومان

کتاب-جامع-مصور-آیین نامه آبا ویرایش جدید

۴۱۲,۲۰۰ تومان

کتاب-جامع-مصور-آیین نامه آبا ویرایش جدید(سیاه و سفید)

۱۹۸,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

۶۵,۰۰۰ تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

۳۳,۰۰۰ تومان

مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث هشتم 8 1398

۸۲,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب نظارت و گزارش نویسی

۳۷۰,۰۰۰ تومان

نشریه 101 /مشخصات فنی عمومی راه «تجدید نظر دوم»

۲۱۶,۰۰۰ تومان

نشریه 308 / راهنمای طراحی دیوارهای حائل

۱۶۸,۰۰۰ تومان