خانه » کتاب های اجرایی

نمایش دادن همه 13 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)
نمایش 9 24 36

آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی /جلد اول

۱۵۱,۲۰۰ تومان

ایمنی در کارگاه های ساختمانی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

بتن ریزی در هوای سرد و گرم

۱۶۷,۲۰۰ تومان

سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد دوم

۱۵۱,۲۰۰ تومان

سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد سوم

۱۵۱,۲۰۰ تومان

فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

۱۹۲,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید (سیاه و سفید)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید رنگی

۶۹۸,۴۰۰ تومان

کتاب پایدارسازی دیواره گودها (روش خرپا و مهار متقابل )

۳۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی )

۷۶۳,۲۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(سیاه و سفید)

۵۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه خوانی ساختمان

۳۲۰,۰۰۰ تومان

کتب حرفه ای حقوقی برای مهندسان و فعالان ساختمانی

۱۶۰,۲۰۰ تومان