خانه » کتاب های نظارتی

نمایش دادن همه 16 نتیجه

نوار کناری کاربردی (کلیک کنید)
نمایش 9 24 36

آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی /جلد اول

۱۵۱,۲۰۰ تومان

ایمنی در کارگاه های ساختمانی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد دوم

۱۵۱,۲۰۰ تومان

سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد سوم

۱۵۱,۲۰۰ تومان

کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید (سیاه و سفید)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید رنگی

۶۹۸,۴۰۰ تومان

کتاب پایدارسازی دیواره گودها (روش خرپا و مهار متقابل )

۳۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی )

۷۶۳,۲۰۰ تومان

کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(سیاه و سفید)

۵۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستنامه مهندس ناظر و مجری

۳۷۸,۰۰۰ تومان

کتاب گزارش ناظر (ویرایش جدید) متن رنگی

۲۶۴,۱۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره (چاپ جدید) ) متن رنگی

۲۶۸,۲۰۰ تومان

کتب حرفه ای حقوقی برای مهندسان و فعالان ساختمانی

۱۶۰,۲۰۰ تومان

مجموعه کتاب نظارت و گزارش نویسی )(حقوق مهندسی)

۶۶۳,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب نظارت و گزارش نویسی 4 جلدی(حقوق مهندسی)

۸۹۴,۲۰۰ تومان