دانلود آیین نامه بتن ایران آبا 1402

عنوان: نشریه 120 – آیین نامه بتن ایران ( آیین نامه آبا )
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
ویرایش: تجدید نظر دوم 1400

جلد 1 : اصول تحلیل و طراحی

جهت تهیه کتب نشریات
 • جهت تهیه کتب نشریات
همیار ناظر ساختمان
 • همیار ناظر ساختمان
محصولات دانلودی
 • محصولات دانلودی
پکیج های آموزشی
 • پکیج های آموزشی

دانلود (استاندارد 2800)

آئین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)

فهرست


فصل اول: کلیات
1-1 هدف
1-2 زلزله‌های مبنای طراحی
1-3 حدود کاربرد
1-4 ملاحظات معماری
1-5 ملاحظات کلی سازه‌ای
1-6 گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب اهمیت
1-7 گروه‌بندی ساختمان‌ها بر حسب نظم کالبدی
1-8 گروه‌بندی ساختمان‌ها برحسب سیستم سازه‌ای

فصل دوم: حرکت زمین
2-1-  تعریف
2-2- نسبت شتاب مبنای طرح، A
2-3- تعیین ضریب بازتاب ساختمان، B
2-4- طبقه‌بندی نوع زمین
2-5- حرکت زمین
طیف طرح استاندارد
طیف طرح ویژه ساختگاه
تاریخچه زمانی شتاب، شتاب‌نگاشت

فصل سوم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی
3-1- ملاحظات کلی
3-2- روش‌های تحلیل سازه
روش‌های تحلیل خطی
روش‌های تحلیل غیرخطی
3-3- روش تحلیل استاتیکی معادل
نیروی برشی پایه،Vu
ترازپایه
ضریب نامعینی سازه، ρ
زمان تناوب اصلی نوسان، T
ضریب اهمیت ساختمان، I
ضریب رفتار ساختمان، R_u
ترکیب سیستم‌ها در پلان
ترکیب سیستم‌ها در ارتفاع
توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان
توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان
‌‌محاسبه ساختمان در برابر واژگونی
نیروی قائم ناشی از زلزله
ضریب اضافه مقاومت، Ω_0
اثر اندرکنش خاک و سازه
3-4- روش‌های تحلیل دینامیکی خطی
روش تحلیل طیفی
روش تحلیل تاریخچه زمانی
3-5- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات
3-6- اثر Δ- P
3-7- مشخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده
3-8- دیافراگم‌ها و جمع‌کننده‌ها
3-9- افزایش بار جانبی در اعضای خاص
3-10- طراحی اجزای سازه‌ای که جزئی از سیستم باربر جانبی نیستند
3-11-کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره‌برداری
3-12- ترکیب نیروی زلزله با سایر بارها
3-13- روش ساده‌شده تحلیل و طراحی

فصل چهارم: ضوابط طراحی لرزه‌ای اجزای غیرسازه‌ای
4-1- کلیات
4-2- نیروی زلزله
4-3- تغییر مکان جانبی
4-4- مهار اجزای غیرسازه‌ای
4-5- ضوابط خاص اجزای معماری
4-6- ضوابط خاص اجزای مکانیکی و برقی

فصل پنجم: ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های غیر ساختمانی
5-1-کلیات
5-2- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی مشابه ساختمان‌ها
5-3- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر زمین
5-4- ضوابط تحلیل و طراحی سازه‌های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمان‌ها و متکی بر سازه‌های دیگر
5-5- ضوابط خاص طراحی سازه‌های غیرساختمانی

فصل ششم: الزامات ژئوتکنیکی
6-1-شناسایی نوع زمین
6-2- ناپایداری‌های زمین ناشی از زلزله
روانگرایی
زمین لغزش
فرونشست
گسلش
6-3- بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی
6-4-  دیوار نگهبان خاک

فصل هفتم: ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلافدار
7-1- تعریف
7-2- هندسه ساختمان
7-3- باز شو (در –پنجره –گنجه)
7-4- مصالح
7-5-  انواع دیوار مصالح بنایی
7-6-  کلاف‌بندی
7-7- سقف
7-8- نماسازی
7-9- خرپشته

پیوست 1: درجه‌بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران

پیوست 2: راهنمای انجام تحلیل غیرخطی
1. کلیات
2. مشخصات غیرخطی اعضای سازه
3. تحلیل استاتیکی غیرخطی
4. تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

پیوست 3: اثر Δ- P
1- کلیات، تعاریف و مفاهیم
2- محاسبه تغییر مکان نسبی و نیروی برشی معادل طبقه
3- روش استفاده از برنامه کامپیوتری

پیوست 4: دیافراگم‌ها
1- تعریف و عملکرد
2- انواع دیافراگم‌ها از نظر جنس و سیستم ساختمانی
3- انواع دیافراگم‌ها از نظر صلبیت و انعطاف‌پذیری
4- تغییر شکل دیافراگم‌ها
5- نکاتی درباره تحلیل دیافراگم‌ها
6- نکاتی درباره طراحی دیافراگم‌ها

پیوست 5: اندرکنش خاک و سازه
1- کلیات
2- روش تحلیل استاتیکی معادل
3- روش تحلیل دینامیکی طیفی

حجم: 13 مگابایت

برای دانلود اصلاحات اینجا کلیک کنید.

محصولات آموزشی

  “فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰رو قورت بده (نظارت و اجرا)

  “فیلم آموزش راهنمای جوش‌ رو قورت بده

  “فیلم آموزش مباحث 13 تا 19 ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۰ تومان است.

  “فیلم آموزش مباحث 13،14،16،17،18،19 رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.

  “فیلم آموزش مباحث 22,21,12,11,5 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۰ تومان است.

  “فیلم آموزش مباحث 22,21,12,5 ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۰ تومان است.

  “فیلم آموزش مباحث 2و22,21,20,12,11,5 (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۱,۵۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

  “فیلم آموزش مبحث 11 رو قورت بده ویرایش 1400 (عمران نظارت و اجرا) “

  قیمت اصلی ۹۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹ تومان است.

  “فیلم آموزش مبحث ۳و۴ رو قورت بده (نظارت و اجرا)

  قیمت اصلی ۱,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 7و8 ویرایش جدید ( عمران نظارت و اجرا) ” قورت بده

  قیمت اصلی ۱,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 7 ویرایش 1400 (نظارت و اجرا) “مبحث هفتم رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده +هدیه آموزش مبحث ۵ ” (نظارت و اجرا عمران)

  قیمت اصلی ۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۹۰ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده” ( معماری نظارت و اجرا)

  قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 8 ویرایش 1398(نظارت و اجرا) “مبحث هشتم رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۹ تومان است.

  “فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

  قیمت اصلی ۲,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۰ تومان است.

  دانلود نشریه 543 (دستور العمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک)

   نشریه 543

  دستور العمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک

  فصل 1 : معرفی سقف تیرچه و بلوک

  • انواع سقف های تیرچه و بلوک
  • مزایای استفاده از سقف تیرچه و بلوک
  • اجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوک
  • آرماتور افت و حرارت و آرماتور منفی
  • و …

  فصل 2 : ضوابط طراحی و محدودیت های سقف تیرچه و بلوک و اجزای آن

  • ضوابط طراحی سقفهای تیرچه و بلوک
  • ضوابط و محدودی تهای سقف های تیرچه و بلوک و اجزای آن
  • و …

  فصل 3 : نحوه ی تولید و جزییات اجرایی سقف های تیرچه و بلوک

  • نحوه ی تولید تیرچه
  • نحوه ی تولید بلوک و جزئیات اجرایی
  • نحوه ی اجرای سقف تیرچه و بلوک – تیرچه های بتنی
  • و …

  فصل 4 : کنترل کیفیت تیرچه و بلوک

  • کنترل کیفیت تیرچه
  • کنترل کیفیت بلوک
  • و …

  فصل 5 : دیتیل های اجرایی سقف های تیرچه و بلوک

  پیوست 1 : محاسبه وزن سقف تیرچه و بلوک در واحد سطح

  پیوست 2 : جداول محاسبه ی تیرچه های خرپایی

  پیوست 3 : مبانی طراحی

  پیوست 4 : مثال های عددی

  تعداد صفحات: 256صفحه

  حجم: 7.9 مگابایت

  نشریات
  • نشریات
  آموزش مقررات ملی
  • آموزش مقررات ملی
  محصولات دانلودی
  • محصولات دانلودی

  دانلود نشریه 264 (آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی)

  آموزش مقررات ملی ساختمان
  • آموزش مقررات ملی ساختمان