بودجه بندی منابع عمران دی ماه 1401

بودجه بندی منابع نظارت

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  2 سوال

مبحث دوم: نظامات اداری 1 سوال

استاتیک و تحلیل سازه  2 سوال

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی 6 سوال

مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان 2 سوال

مبحث هفتم: پی و پی سازی 5 سوال

مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی 4 سوال

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه 10 سوال

مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 11 سوال

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها 4 سوال

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 6 سوال

مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی1 سوال

مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل 1 سوال

مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 1 سوال

استاندارد ۲۸۰۰ 1 سوال

پیوست ششم 2 سوال

بودجه بندی منابع اجرا عمران

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (قانون کار ،شرایط عمومی پیمان ) 3 سوال

مبحث دوم: نظامات اداری1سوال

مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق1 سوال

مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان1سوال

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی3 سوال

مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان1 سوال

مبحث هفتم: پی و پی سازی4 سوال

مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی8 سوال

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه9 سوال

مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 12 سوال

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها4 سوال

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 1 سوال

مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها1 سوال

مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی1 سوال

مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی0 سوال

مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی0 سوال

مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا0 سوال

مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی1 سوال

مبحث بیستم: علائم و تابلوها

مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل 2 سوال

مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 2 سوال

استاندارد ۲۸۰۰  2 سوال

و پیوست ششم 2 سوال

محصولات آموزشی
آموزش مقررات ملی
 • آموزش مقررات ملی
محصولات آموزشی
مقررات ملی ساختمان
 • مقررات ملی ساختمان
محصولات آموزشی
محصولات دانلودی
 • محصولات دانلودی
محصولات آموزشی
محصولات آموزشی
 • محصولات آموزشی

“فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰رو قورت بده (نظارت و اجرا)

“فیلم آموزش راهنمای جوش‌ رو قورت بده

“فیلم آموزش مباحث 13 تا 19 ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

۹۹۰ تومان

“فیلم آموزش مباحث 13،14،16،17،18،19 رو قورت بده”

۹۹۰ تومان

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,11,5 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) رو قورت بده”

۱,۱۰۰ تومان

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,5 ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

۵۹۰ تومان

“فیلم آموزش مباحث 2و22,21,20,12,11,5 (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

۶۹۰ تومان

“فیلم آموزش مبحث 11 رو قورت بده ویرایش 1400 (عمران نظارت و اجرا) “

۴۲۵ تومان

“فیلم آموزش مبحث ۳و۴ رو قورت بده (نظارت و اجرا)

۹۹۰ تومان

“فیلم آموزشی مبحث 7و8 ویرایش جدید ( عمران نظارت و اجرا) ” قورت بده

۹۰۰ تومان
محصولات آموزشی

  استاندارد 2800 (ویرایش 4)

  ۵۷,۰۰۰ تومان

  بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

  ۷۴۱,۰۰۰ تومان

  بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

  ۴۵۶,۰۰۰ تومان

  راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

  ۲۳۷,۵۰۰ تومان

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  ۸۳,۶۰۰ تومان

  کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

  ۹۳,۱۰۰ تومان

  کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

  ۱۱۴,۰۰۰ تومان

  مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۳۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

  ۰ تومان

  مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

  ۴۵,۰۰۰ تومان

  مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

  ۲۶۰,۰۰۰ تومان

  مبحث هشتم 8 1398

  ۷۷,۹۰۰ تومان

  واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی (عمران _ نظارت و اجرا)

  ۱۷۸,۰۰۰ تومان

  واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی(معماری _ نظارت و اجرا)

  ۱۷۸,۰۰۰ تومان

   بودجه بندی منابع عمران تا مرداد 1400

  محصولات آموزشی
  مقررات ملی
  • مقررات ملی

  تعداد سوالات آزمون 60 سوال

  بودجه بندی منابع اجرا عمران

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (قانون کار ،شرایط عمومی پیمان ) 2 سوال

  مبحث دوم: نظامات اداری 2 سوال

  مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق 1 سوال

  مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان 2 سوال

  مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی 4 سوال

  مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان 4 سوال

  مبحث هفتم: پی و پی سازی 6 سوال

  مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی 3سوال

  مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه 11 سوال

  مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 13 سوال

  مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها 2 سوال

  مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 3 سوال

  مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها 0

  مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی 0 سوال

  مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی 0 سوال

  مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی 0 سوال

  مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا 0 سوال

  مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی 0 سوال

  مبحث بیستم: علائم و تابلوها

  مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل1 سوال

  مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 1سوال 

  استاندارد ۲۸۰۰ – و پیوست ششم  3 سوال

   

  بودجه بندی منابع نظارت

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (قانون کار ،شرایط عمومی پیمان ) 2 سوال

  مبحث دوم: نظامات اداری 2 سوال

  استاتیک و تحلیل سازه 2 سوال

  مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی 4 سوال

  مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان 4 سوال

  مبحث هفتم: پی و پی سازی 7 سوال

  مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی 5 سوال

  مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه 11 سوال

  مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 9 سوال 

  مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها 4 سوال

  مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 5 سوال

  مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل 1 سوال

  مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 1 سوال

  استاندارد ۲۸۰۰ و پیوست ششم3سوال 

   

  بودجه بندی منابع محاسبات

  مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان

  7 سوال

  مبحث هفتم: پی و پی سازی

  4 سوال

  مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

  4 سوال

  مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

  16 سوال

  مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی

  16 سوال

  استاندارد ۲۸۰۰ – زلزله

  8سوال

  تحلیل سازه 

  5 سوال

   

  محصولات آموزشی
  مقررات ملی ساختمان
  • مقررات ملی ساختمان
  محصولات آموزشی
  مقررات ملی ساختمان
  • مقررات ملی ساختمان
  محصولات آموزشی
  محصولات دانلودی
  • محصولات دانلودی