مبحث نهم ویرایش جدید 1399

غلط نامه مبحث 9 جدید 1399

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۵۰۰ تومان است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث هشتم 8 1398

قیمت اصلی ۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۹۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی (عمران _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی(معماری _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰رو قورت بده (نظارت و اجرا)

“فیلم آموزش راهنمای جوش‌ رو قورت بده

“فیلم آموزش مباحث 13 تا 19 ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 13،14،16،17،18،19 رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,11,5 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,5 ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 2و22,21,20,12,11,5 (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۵۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث 11 رو قورت بده ویرایش 1400 (عمران نظارت و اجرا) “

قیمت اصلی ۹۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث ۳و۴ رو قورت بده (نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7و8 ویرایش جدید ( عمران نظارت و اجرا) ” قورت بده

قیمت اصلی ۱,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7 ویرایش 1400 (نظارت و اجرا) “مبحث هفتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده +هدیه آموزش مبحث ۵ ” (نظارت و اجرا عمران)

قیمت اصلی ۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده” ( معماری نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 8 ویرایش 1398(نظارت و اجرا) “مبحث هشتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۲,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث دهم ویرایش 1401 (نظارت و اجرا) “مبحث دهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“هدیه” فیلم آموزشی رایگان اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

آمادگی آزمون نظارت واجرا معماری (قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰ تومان است.

آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران(قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۹۰ تومان است.

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

فیلم آموزشی مبحث 9 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) “مبحث نهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰ تومان است.

کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی و رشته های مورد تایید آزمون نظام مهندسی

کمیسیون هم ارزی و تقسیم بندی مدارک تحصیلی

برحسب عنوان مدرکی که شما در دانشگاه گرفته اید، رشته تحصیلی شما از نظر وزارت راه و شهرسازی در آزمون نظام مهندسی و رشته های هفتگانه آن به سه بخش زیر تقسیم  می شود:

 1. مدارک اصلی: برای شرکت در آزمون نظام مهندسی می توانند در تمامی صلاحیت ها شرکت کنند ( طراحی یا محاسبات – نظارت و اجرا).
 2. مدارکی که مرتبط هستند: ممکن است فقط در یک یا دو صلاحیت در آزمون نظام مهندسی بتوانند شرکت کنند. و پروانه اشتغال نظام مهندسی را دریافت کنند.
 3. مدارک غیر مرتبط: در هیچ صلاحیتی نمی توانند در آزمون ورود به حرفه مهندسان شرکت کنند.
1397/02/16  بخشنامه شماره 400/14678 مورخ 1397/02/16 کمیسیون هم ارزی رشته ها
1396/08/06  بخشنامه شماره 400/39100 مورخ 1396/08/06 کمیسیون هم ارزی رشته ها
1396/06/06  بخشنامه شماره 400/27527 مورخ 96/06/06 کمیسیون هم ارزی رشته ها
1395/01/22  مصوبه شماره 400/1637 مورخ 95/01/22 کمیسیون هم ارزی رشته ها 
1394/11/05  مصوبه شماره 400/65825 مورخ 94/11/24 درخصوص تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی 
1394/11/05  مصوبه شماره 430/60958 جدول کد رشته ها (تاریخ 1394/11/05)
1394/09/23  مصوبه شماره 430/52381 کمیسیون هم ارزی رشته ها (تاریخ 1394/09/23)
1394/05/25  مصوبه شماره 430/27882در خصوص کارشناسی ناپیوسته (تاریخ1394/05/25)
1392/12/07  مصوبه شماره 430/68309 (تاریخ 1392/12/07)
1392/06/23  مصوبه شماره 430/29780 (تاریخ 1392/06/23)
1392/04/19  مصوبه شماره 430/26670 در خصوص کد کاردانها (تاریخ 1392/04/19)
1391/11/04  مصوبه کمیسیون (تاریخ 1391/11/04)
1390/05/23  مصوبه در خصوص کارشناسی ناپیوسته یا کاردانی با کد اصلی
1390/03/11  مصوبه کمسیون (تاریخ 1390/03/11)
1389/12/07  مصوبه کمسیون هم ارزی رشته ها (تاریخ 1398/12/07)

جدول رشته های اصلی از نظر کمیسیون هم ارزی رشته ها

در جدول زیر عناوین مدارک منطبق بر رشته های اصلی (هفتگانه ساختمان) مصوب وزارت شهرسازی را مشاهده می کنید.

عنوان رشته اصلی عنوان مدرک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی
عمران
 1. مهندسی یا کارشناسی عمران، عمران- عمران، عمران-سازه، عمران-ساختمان
 2. مهندسی یا کارشناسی ساختمان
 3. مهندسی یا کارشناسی سازه
 4. مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان
 5. مهندسی یا کارشناسی سیویل
 6. مهندسی ساختمان سازی (مهندسی عملی، فارغ التحصیلان بعد از بهمن ۵۷ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی)
معماری
 1. مهندسی معماری، کارشناسی معماری
 2. کارشناسی ارشد معماری با کارشناسی مرتبط با معماری
تاسیسات مکانیکی
 1. مهندسی یا کارشناسی مکانیم- حرارت و سیالات
 2. مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک قبل از سال ۶۰
 3. مهندسی یا کارشناسی مکانیم قبل از سال ۶۰ داخل کشور
تاسیسات برقی
 1. مهندسی یا کارشناسی برق- قدرت
 2. مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۶۰
 3. مهندسی یا کارشناسی الکتروتکنیک
 4. مهندسی یا کارشناسی برق- الکترونیک
 5. مهندسی یا کارشناسی برق (الکترونیک)
 6. مهندسی یا کارشناسی برق-شبکه های انتقال و توزیع
شهرسازی
 1. شهرسازی
 2. شهرسازی- طراحی شهری
 3. شهرسازی- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 4. شهرسازی- برنامه ریزی شهری
 5. کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازی با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی
 6. کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی- برنامه ریزی شهری با مدرک کارشناسی در رشته های شهرسازی، جامعه شناسی، جفرافیا و برنامه ریزی شهری، معماری، اقتصاد
نقشه برداری
 1. مهندسی یا کارشناسی عمران- نقشه برداری
 2. مهندسی یا کارشناسی نقشه برداری
ترافیک
 1. برنامه ریزی حمل و نقل
 2. ترافیک و حمل و نقل
 3. راه و ترابری
 4. کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابری با کارشناسی عمران- عمران یا عمران-نقشه برداری

 

 اگر مدرک شما کارشناسی ناپیوسته است در جدول زیر صلاحیتی که می توانید برای آن در نظام مهندسی شرکت کنید را پیدا کنید.

عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته عنوان مدرک تحصیلی کاردانی کد رشته حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کاری
کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته های هم ارز با آنها کاردانی در رشته های اصلی رشته مقطع کارشناسی اصلی  حدود صلاحیت رشته اصلی
کاردانی در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نطارت
کاردانی در رشته های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته های غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نیست
کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های هم رز با آنها کاردانی در رشته های مرتبط و یا  اصلی رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت
کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نیست

 

 برای دانلود آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی، اینجا را کلیک کنید. 

منبع

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۵۰۰ تومان است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث هشتم 8 1398

قیمت اصلی ۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۹۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی (عمران _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی(معماری _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰رو قورت بده (نظارت و اجرا)

“فیلم آموزش راهنمای جوش‌ رو قورت بده

“فیلم آموزش مباحث 13 تا 19 ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 13،14،16،17،18،19 رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,11,5 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,5 ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 2و22,21,20,12,11,5 (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۵۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث 11 رو قورت بده ویرایش 1400 (عمران نظارت و اجرا) “

قیمت اصلی ۹۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث ۳و۴ رو قورت بده (نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7و8 ویرایش جدید ( عمران نظارت و اجرا) ” قورت بده

قیمت اصلی ۱,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7 ویرایش 1400 (نظارت و اجرا) “مبحث هفتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده +هدیه آموزش مبحث ۵ ” (نظارت و اجرا عمران)

قیمت اصلی ۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده” ( معماری نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 8 ویرایش 1398(نظارت و اجرا) “مبحث هشتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۲,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث دهم ویرایش 1401 (نظارت و اجرا) “مبحث دهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“هدیه” فیلم آموزشی رایگان اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

آمادگی آزمون نظارت واجرا معماری (قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰ تومان است.

آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران(قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۹۰ تومان است.

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

فیلم آموزشی مبحث 9 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) “مبحث نهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰ تومان است.

ثبت نام آزمون نظام مهندسی 1400 اردیبهشت

 

اطلاعیه ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰

لینک ثبت نام و دفترچه ثبت نام

به اطلاع کلیه متقاضیان آزمون‌های ورود به حرفه مهندسی می‌رساند، آزمون‌های مذکور در سال ۱۴۰۰ در کلیه رشته‌های مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته‌های معماری(نظارت- طراحی- اجرا)

عمران(نظارت- محاسبات- اجرا – طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان- ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

تأسیسات‌مکانیکی (طراحی- نظارت- اجرا)،

تأسیسات‌برقی (طراحی- نظارت- اجرا)،

شهرسازی،

نقشه‌برداری

و ترافیک، به‌طور هماهنگ و همزمان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

از این‌رو کلیه متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به‌کار می‌توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۹۹ ساعت ۱۴ لغایت ۲۲/۱۲/۹۹ با مراجعه به درگاه الکترونیکی inbr.ir از طریق سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است مواد آزمون صلاحیت‌های جدید رشته تأسیسات‌مکانیکی و تأسیسات‌برقی (بخش اجرا)، رشته عمران (بخش‌های طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) در سامانه آزمون‌ها درج شده است. ‌‌

متقاضیان ضروریست قبل از انجام ثبت‌نام، راهنما و دستورالعمل ثبت‌نام را به دقت مطالعه و از مفاد آن مطلع باشند.

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۵۰۰ تومان است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

۰ تومان

مبحث 10 ویرایش ۱۴۰۱

۲۴۰,۰۰۰ تومان

مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 5 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان جدید(1398)

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 9 مقررات ملی ویرایش جدید

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مبحث هشتم 8 1398

قیمت اصلی ۸۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۷,۹۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی (عمران _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

واژگان طلایی _ آزمون نظام مهندسی(معماری _ نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۸,۰۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰رو قورت بده (نظارت و اجرا)

“فیلم آموزش راهنمای جوش‌ رو قورت بده

“فیلم آموزش مباحث 13 تا 19 ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 13،14،16،17،18،19 رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,11,5 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۱۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 22,21,12,5 ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۰ تومان است.

“فیلم آموزش مباحث 2و22,21,20,12,11,5 (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۵۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث 11 رو قورت بده ویرایش 1400 (عمران نظارت و اجرا) “

قیمت اصلی ۹۵۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹ تومان است.

“فیلم آموزش مبحث ۳و۴ رو قورت بده (نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۷۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7و8 ویرایش جدید ( عمران نظارت و اجرا) ” قورت بده

قیمت اصلی ۱,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7 ویرایش 1400 (نظارت و اجرا) “مبحث هفتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده +هدیه آموزش مبحث ۵ ” (نظارت و اجرا عمران)

قیمت اصلی ۴,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 7,8,9,10 رو قورت بده” ( معماری نظارت و اجرا)

قیمت اصلی ۱,۵۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۰۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 8 ویرایش 1398(نظارت و اجرا) “مبحث هشتم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۹۹۹ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (عمران نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۲,۸۸۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۹۹۰ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث 9 و 10ویرایش جدید (معماری نظارت و اجرا) رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۲۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۹ تومان است.

“فیلم آموزشی مبحث دهم ویرایش 1401 (نظارت و اجرا) “مبحث دهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹۰ تومان است.

“هدیه” فیلم آموزشی رایگان اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

7 آزمون آزمایشی محاسبات نظام مهندسی

آمادگی آزمون نظارت واجرا معماری (قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۹۰ تومان است.

آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران(قورت بده)

قیمت اصلی ۵,۹۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۹۰ تومان است.

تور تخصصی آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره استاندارد 2800 ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره خاک، پی و بنایی ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث جوش ویژه آزمون محاسبات نظام مهندسی

دوره مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

دوره مبحث ششم ویژه آزمون محاسبات (ویرایش 98)

دوره مبحث نهم ویژه آزمون محاسبات

فیلم آموزشی مبحث 9 ویرایش جدید (نظارت و اجرا) “مبحث نهم رو قورت بده”

قیمت اصلی ۱,۳۹۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰ تومان است.

اطلاعیه دوره‌های آموزشی نمره های 48 و 49 مهر 99

دوره های آموزشی نمره های 49 و 49 

پیرو اطلاعیه قبلی سازمان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسی مهرماه 1399 که نمره 48 یا 49 را کسب نموده اند، بدینوسیله، برنامه زمانبندی این دوره‌ها در سال 1399، به شرح زیر اعلام می گردد.

قبل از ثبت نام در دوره ها، توجه به نکات زیر ضروری است:

 • دوره های آموزشی اعلام شده در این اطلاعیه، فقط برای آن گروه از شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسی مهرماه 1399 است که نمره 48 یا 49 را کسب نموده اند. لذا سایر شرکت کنندگان محترم، مشمول این موضوع نبوده و شرکت آنان در این دوره ها، تاثیری در قبولی آنان نخواهد داشت.

 

 • این دوره های آموزشی، مجزا از دوره های آموزشی ارتقا پایه است و لذا متقاضیان ارتقا پایه، به هیچ وجه در دوره های اعلام شده در این اطلاعیه، ثبت نام نکنند.جهت شرکت در دوره های آموزشی تمدید و ارتقاء پایه، فقط با مراجعه به سامانه آموزش سازمان به آدرس edu.tceo.ir در دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت فرمایند.
 • جهت مشاهده متن ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص تعداد دوره های آموزشی جبرانی مورد نیاز در هر صلاحیت، می توانید اینجا کلیک نمایید.
 • متقاضیان صلاحیت اجرا در رشته عمران و معماری که مشمول این دستور العمل می باشند، پس از طی دوره های جبرانی مورد نیاز و تایید قبولی نهایی از طرف دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، باید 84 ساعت دوره آموزشی ورود به حرفه اجرا را نیز بگذرانند که پس از اعلام قبولی افراد از طرف دفتر مقررات ملی خواهد بود.
 • زمانبندی دوره های فعلی، تا پایان سال 1399 است و برنامه های سال 1400، پس از بررسی و برنامه ریزی ، اعلام خواهد شد.
 • برای رشته های شهرسازی و نقشه برداری، برنامه زمانبندی، متعاقبا اعلام خواهد شد.

در ذیل برنامه زمان بندی سه دانشگاه شامل دانشگاه آزاد تهران غرب، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه علم و فرهنگ با جزئیات نحوه ثبت نام و دسترسی به دوره ها اعلام می گردد. 

برای مشاهده لیست دوره ها و زمان آن ها اینجا کلیک کنید

 

سوالات آزمون نظام مهندسی مهر 99

 

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

قیمت اصلی ۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷,۰۰۰ تومان است.

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

قیمت اصلی ۷۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴۱,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۶,۰۰۰ تومان است.

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳۷,۵۰۰ تومان است.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۳,۶۰۰ تومان است.

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۳,۱۰۰ تومان است.

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۴,۰۰۰ تومان است.

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

اطلاعیه دوره‌های آموزشی برای شرکت‌کنندگان آزمون نظام مهندسی

اطلاعیه دوره‌های آموزشی برای شرکت‌کنندگان آزمون‏های ورود به حرفه تستی مهرماه ۹۹

پیرو اطلاعیه اعلام نتایج قطعی آزمون‏های ورود به حرفه مهندسان مورخ مهرماه ۹۹ و نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در جهت مساعدت با شرکت‌کنندگان به دلیل شرایط حاکم بر جامعه و همه‌گیری بیماری کرونا، شرکت‌کنندگان دارای نمرات ۴۸ و ۴۹ آزمون مذکور مشروط به گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب شیوه ‏نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و قبولی در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه قبولی تا حداکثر پایان اسفندماه ۱۴۰۰، به عنوان قبول‌شدگان در آزمون مهرماه ۹۹ محسوب می‏شوند.

لذا دستورالعمل دوره‌های آموزشی مذکور به ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده و مهندسان می‌توانند از طریق مراجع مذکور از جزئیات برگزاری دوره‌های آموزشی مطلع و برای شرکت در دوره‌ها اقدام نمایند.

مجدداً تاکید می‌گردد این دستورالعمل صرفاً مربوط به آزمون مهرماه ۹۹ بوده و قابل تعمیم به آزمون‌های دارای اعتبار قبل و آزمون‏های دوره‌های آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی نشده‌اند و مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند می‏بایست در آزمون‌های دوره بعد شرکت نمایند.

 

دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان