کمیسیون هم ارزی نظام مهندسی و رشته های مورد تایید آزمون نظام مهندسی

کمیسیون هم ارزی و تقسیم بندی مدارک تحصیلی برحسب عنوان مدرکی که شما در دانشگاه گرفته اید، رشته تحصیلی شما از نظر وزارت راه و شهرسازی در...

ادامه مطلب

اطلاعیه دوره‌های آموزشی نمره های 48 و 49 مهر 99

دوره های آموزشی نمره های 49 و 49  پیرو اطلاعیه قبلی سازمان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون ورود به حرفه مهندسی...

ادامه مطلب