مباحث 22 گانه مقررات ملی

دانلود رایگان 22 مبحث مقررات ملی ساختمان 1402-1403

  پکیج های آموزشی آمادگی آزمون
  • پکیج های آموزشی آمادگی آزمون
  مقررات ملی ساختمان
  • مقررات ملی ساختمان
   آزمون نظام مهندسی

   سوالات آزمون نظام مهندسی مهر 99

   برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

   استاندارد 2800 (ویرایش 4)

   ۵۷,۰۰۰ تومان

   بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

   ۷۴۱,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

   ۷۴۱,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

   ۴۵۶,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

   ۴۵۶,۰۰۰ تومان

   جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

   ۹۰,۰۰۰ تومان

   راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

   ۲۳۷,۵۰۰ تومان

   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

   ۸۳,۶۰۰ تومان

   کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

   ۹۳,۱۰۰ تومان

   کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

   ۱۱۴,۰۰۰ تومان

   کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

   ۶۰,۰۰۰ تومان

   کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

   ۴۵,۰۰۰ تومان

   مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۸۵,۰۰۰ تومان

   مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۹۰,۰۰۰ تومان

   مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۷۰,۰۰۰ تومان

   مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۹۰,۰۰۰ تومان

   مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۳۰,۰۰۰ تومان

   مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

   ۱۲۰,۰۰۰ تومان

   مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۳۵,۰۰۰ تومان

   مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

   ۳۵,۰۰۰ تومان

   سوالات آزمون نظام مهندسی مهر98

   برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

   استاندارد 2800 (ویرایش 4)

   ۵۷,۰۰۰ تومان

   بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

   ۷۴۱,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

   ۷۴۱,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

   ۴۵۶,۰۰۰ تومان

   بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

   ۴۵۶,۰۰۰ تومان

   جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

   ۹۰,۰۰۰ تومان

   راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

   ۲۳۷,۵۰۰ تومان

   قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

   ۸۳,۶۰۰ تومان