شرایط شرکت در آزمون کارشناسی رسمی چیست ؟

آزمون کارشناسی رسمی نیز مانند همه آزمون‌ها دارای شرایطی جهت ثبت نام است که بطور کلی به دوسته تقسیم می‌شوند الف) شرایط خصوصی ب) شرایط عم...

ادامه مطلب