94 تعداد پروژه های مشاوره داده شده

مشاوره رایگان اجرای والپست ها

و برآورد هزینه توسط کارشناس ارشد سازه 

 

توجه توجه !!! نمونه بی کیفیت و زیرزمینی این محصولات نیز متاسفانه تولید شده است فقط به گواهی استاندارد محصولات و شرکت توجه کنید .

هرمیلگردبستری گواهینامه فنی ندارد

والپست ها

از آنجا که عملکرد وال پست ، حفظ تعادل دیوار در اثر وارد شدن نیروی زلزله و باد  می باشد ، در صورتی که وال پست اجرا نشده و در زمان زلزله یا باد دیوار تخریب شود و به جان و مال افراد آسیب برساند.

متعلقات اجرای میلگرد بستر:

قطعه نبشی منقطع:

قطعــه نبشی منقطع بــه صــورت مهندســی طراحــی و توســط نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل شــده و مکانیــزم آن بــه گونــه ای مــیباشــد کــه نیروهــای وارد شــده هنــگام زلزلــه را بــه طــور کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه بـاز مـی گـردد. ایـن در حالتـی اســت کــه حتــی ناودانــی هایــی بــا ضخامــت 3 میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد.  قطعه نبشی منقطع بصورت گالوانیزه تولید می شود.

گیره(Anchor):

  برای اتصال قلاب به ستون (فلزی یا بتنی) و یا وادار مورد نیاز است، در اتصال به ستون بتنی می توان از تفنگ میخ کوب یا پیچ و رول پلاک استفاده نمود برای این منظور دو عدد سوراخ در بالا و پایین گیره تعبیه شده است. در اتصال به ستون یا وادار فلزی باید آن را به ستون جوش داد. این قطعه فولادی برای جلوگیری از خوردگی گالوانیزه می گردد.

قلاب

 این قطعه برای ایجاد اتصال بین گیره و میلگرد بستر مورد استفاده قرار می گیرد، و به راحتی در شکاف داخل گیرد قرار داده میشود و از طرف دیگر با توجه به قابلیت تنظیم ارتفاع در روی بلوک قرار می گیرد. این قطعه نیز گالوانیزه می باشد.

اجرای همزمان قلاب و گیره

بست رادیکالی

این قطعه جهت نگهداری دیوارهای ساخته شده با انواع بلوک AAC در قاب استفاده میگردد.حالت ارتجاعی بست رادیکالی سبب کاهش انتقال نیرو از دیوار به سازه می شود.

قطعه نگهدارنده نما:

این قطعه مطابق با ضابطه 714 و پیوست 6 استاندارد 2800 

طراحی و ساخته شده است و برای نگهداری و اتصال  نمای ساختمان به سایر اجزای  ساختمان طراحی و تولید شده است.قطعه نگهدارنده نما از مفتول با سختی نسبتا بالا ساخته شده و جهت جلوگیری از خوردگی بصورت سرد گالوانیزه می گردد.

 

میلگرد بستر(Bed Joint Reinforcement):

این محصول از مفتولهای خاص  گالوانیزه با قطر حدود ۴ میلیمتر، طول ثابت ۳ متر و عرض های ۵٫۵ و ۱۱ سانتیمتر تولید می گردد ، برای پوشش طول کامل دیوار باید در طول مشخصی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند

مشاوره و فروش قطعات والپست 
تماس با عاملیت فروش استان تهران قطعات آویژه
مهندس حمید طالبی 
از طریق شماره واتس آپ
09306567207
و مشاوره رایگان تهران و حومه
جهت بهینه سازی مصرف قطعات و بازدید از ملک شما