نقشه خوانی جوشکاری

آموزش نقشه خوانی جوشکاری در قالب 64 صفحه به فرمت pdf می باشد.

نقشه خوانی جوش انواع اتصالات جوشکاری

متناسب با وضعیت قرارگیری قطعات اتصال، انواع اتصالات جوشی بر اساس AWS A3.0 عبارتند از:

  1. اتصال جوشی لب به لب (Butt Joint)
  2. اتصال گوشه یا گونیا در جوشکاری (Corner joint)
  3. اتصال سپری (Tee joint)
  4. اتصال روی هم یا پوششی (Lap joint)
  5. اتصال پیشانی (Edge joint)

 

دیدگاهتان را بنویسید