مهندس ناظر

لیست کتاب ها

نشریات
  نشریات

   آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400 / جلد دوم / مصالح و اجرا

   100,000 تومان

   اجرا و طراحی والپست (ضوابط)

   59,000 تومان

   ایمنی در کارگاه های ساختمانی

   68,000 تومان

   بتن ریزی در هوای سرد و گرم

   64,000 تومان

   تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

   68,000 تومان

   دستیار مهندسان ناظر و مجری – جلد اول / دوم / سوم

   274,000 تومان

   طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه جک میلی

   260,000 تومان

   عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

   32,000 تومان

   فوت و فن ساختمان سازی 0تا100

   240,000 تومان

   فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

   74,000 تومان

   فوت و فن های ساختمان سازی / جلد اول و دوم

   314,000 تومان

   کتاب حقوق مهندسی ساختمان

   130,000 تومان

   کتاب گزارش ناظر

   82,000 تومان

   کتاب مشارکت در ساخت

   96,000 تومان

   کتاب مهندس ناظر خبره

   110,000 تومان

   کتاب نقشه خوانی ساختمان

   132,000 تومان

   مجموعه قرارداد های حقوق مهندسی / دوره 9 جلدی

   463,000 تومان

   مجموعه کتاب نظارت و گزارش نویسی و حقوق مهندسی

   432,000 تومان

   مجموعه کتاب های کاربردی اجرا و نظارت

   560,000 تومان

   مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی ( 1)

   1,023,000 تومان