مهندس اگر ناظر و مجری هستی؟ یا تازه پروانه نظارت و اجراتو گرفتی؟
بدون اطلاعات نکات اجرایی/کارگاهی و گزارش نویسی دست به کار نشو!!!!!

  لیست کتاب های نظارتی و گزارش نویسی

   لیست کتاب های اجرایی برای مهندسین مجری

   محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری
   • محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری

   ایمنی در کارگاه های ساختمانی

   قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۸,۰۰۰ تومان است.

   کتاب آیین نامه بتن ایران جلد دوم آبا (سیاه و سفید)

   قیمت اصلی ۴۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

   کتاب آیین نامه بتن ایران جلد دوم آبا رنگی

   قیمت اصلی ۷۷۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹۸,۴۰۰ تومان است.

   کتاب پایدارسازی دیواره گودها (روش خرپا و مهار متقابل )

   قیمت اصلی ۵۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۵,۰۰۰ تومان است.

   کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی )

   قیمت اصلی ۹۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹۸,۰۰۰ تومان است.

   نشریه 55 کارهای عمومی ساختمان (مصور)

   قیمت اصلی ۵۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳۲,۰۰۰ تومان است.
   نشریات کاربردی
    نشریات کاربردی
     سایر کتب
     • سایر کتب
     پکیج های آموزشی
     • پکیج های آموزشی
     محصولات دانلودی
     • محصولات دانلودی

     آزمون آزمایشی اجرا عمران

     آزمون آزمایشی اجرا معماری با پاسخ

     آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان -شماره دو

     آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان -شماره یک

     آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی معماری داخلی و تزئینات

     آزمون آزمایشی نظارت عمران (دو) با پاسخ

     آزمون آزمایشی نظارت عمران (یک) با پاسخ | شهریور

     آزمون آزمایشی نظارت معماری با پاسخ

     آموزش نرم افزار msp + هدیه

     قیمت اصلی ۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان است.

     اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

     برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

     ۵,۹۰۰ تومان

     پروژه‌های ایتبس ETABS

     پروژه‌های رویت REVIT

     پروژه‌های سپ sap

     پکیج آزمون کارشناسان رسمی (امور ثبتی و نقشه برداری) | با کلید

     پکیج آزمون کارشناسان رسمی (رشته راه و ساختمان) | با کلید

     پکیج آزمون کارشناسان رسمی (صنایع گاز و گازرسانی) | با کلید

     پکیج آزمون کارشناسان رسمی (معماری و تزئینات داخلی) | با کلید

     پکیج دانلودی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث عمران | با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت و اجرا معماری| با پاسخ تشریحی

     تمام سوالات آزمون اجرا عمران تا 1402+کلید

     قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰ تومان است.

     تمام سوالات آزمون محاسبات عمران تا 1402+کلید

     قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰ تومان است.

     تمام سوالات آزمون معماری نظارت واجرا تا 1402+کلید

     قیمت اصلی ۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.

     تمام سوالات آزمون نظارت عمران تا 1402+کلید

     قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.

     جامع لیبل 22 مبحث ویرایش جدید PDF

     قیمت اصلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹,۰۰۰ تومان است.

     جزئیات انواع سازه

     دانلود رایگان لیبل مبحث چهارم

     ۰ تومان

     دانلود نقشه ها و جزئیات سازه

     دستورکارهای مهندسین ناظر (دانلودی)

     قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.

     سوالات تالیفی تمامی مباحث مقررات ملی 1402

     سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی 1402

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

     ۵,۹۰۰ تومان

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 10 + شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 11+ شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 12+ شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 21 + شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 22+ شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 7) + شماره صفحات

     قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 8) + شماره صفحات

     قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 9+ شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ خلاصه نویسی آیین نامه 2800 + شماره صفحات

     قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.

     فایل مایند مپ رایگان (خلاصه نویسی دیوار محوطه+ شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

     فایل مایند مپ رایگان (خلاصه نویسی مبحث 5 + شماره صفحات )

     قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.

     فایل های دانلودی طراحی و سازه

     کتاب سوالات تالیفی آزمون های کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان

     قیمت اصلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۴,۰۰۰ تومان است.

     کلید واژه جامع کلیه رشته ها 1402 pdf

     کلیدواژه ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی