مهندس اگر ناظر و مجری هستی؟ یا تازه پروانه نظارت و اجراتو گرفتی؟
بدون اطلاعات نکات اجرایی/کارگاهی و گزارش نویسی دست به کار نشو!!!!!

لیست کتاب های نظارتی و گزارش نویسی

  لیست کتاب های اجرایی برای مهندسین مجری

  محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری
  • محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری

  اجرا و طراحی والپست (ضوابط)

  ۱۱۲,۰۰۰ تومان

  ایمنی در کارگاه های ساختمانی

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  بتن ریزی در هوای سرد و گرم

  ۸۴,۰۰۰ تومان

  عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

  ۳۲,۰۰۰ تومان

  فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  کتاب پایدارسازی گودها

  ۲۸۸,۰۰۰ تومان

  کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی)

  ۶۹۹,۹۰۰ تومان

  کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(سیاه و سفید)

  ۲۵۹,۲۰۰ تومان

  کتاب نقشه خوانی ساختمان

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان

  کتاب-جامع-مصور-آیین نامه آبا ویرایش جدید

  ۴۱۲,۲۰۰ تومان

  کتاب-جامع-مصور-آیین نامه آبا ویرایش جدید(سیاه و سفید)

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  نشریات کاربردی
   سایر کتب
   • سایر کتب
   پکیج های آموزشی
   • پکیج های آموزشی
   محصولات دانلودی
   • محصولات دانلودی

   آزمون آزمایشی اجرا عمران با پاسخ | شهریور ۱۴۰۱

   آزمون آزمایشی اجرا معماری با پاسخ | شهریور ۱۴۰۱

   آزمون آزمایشی نظارت عمران (دو) با پاسخ | شهریور ۱۴۰۱

   آزمون آزمایشی نظارت عمران (یک) با پاسخ | شهریور ۱۴۰۱

   آزمون آزمایشی نظارت معماری با پاسخ | شهریور ۱۴۰۱

   آموزش نرم افزار msp + هدیه

   ۱۱۹,۰۰۰ تومان

   اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

   برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

   ۲,۵۰۰ تومان

   پروژه‌های ایتبس ETABS

   پروژه‌های رویت REVIT

   پروژه‌های سپ sap

   پکیج دانلودی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

   پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی عمران

   تمام سوالات آزمون اجرا عمران تا 1401+کلید

   ۱۶,۰۰۰ تومان

   تمام سوالات آزمون محاسبات عمران تا 1401+کلید

   ۱۷,۰۰۰ تومان

   تمام سوالات آزمون معماری نظارت واجرا تا 1401 +کلید

   ۱۷,۰۰۰ تومان

   تمام سوالات آزمون نظارت عمران تا 1401+کلید

   ۱۶,۰۰۰ تومان

   جزئیات انواع سازه

   دانلود رایگان برچسب‌گذاری مبحث چهارم

   ۰ تومان

   دانلود نقشه ها و جزئیات سازه

   دستورکارهای مهندسین ناظر (دانلودی)

   ۳۵,۰۰۰ تومان

   سوالات تالیفی تمامی مباحث مقررات ملی

   سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی

   فایل برچسب گذاری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

   ۳,۰۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری آیین نامه 2800

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری راهنمای جوش

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 10مقررات ملی 1392

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 11مقررات ملی1400

   ۲,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 12مقررات ملی1392

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 14مقررات ملی 1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 15 ملی 1392

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 16 مقررات ملی1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 18مقررات ملی 1396

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 19مقررات ملی1399

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 2 مقررات ملی 1384

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

   ۲,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 21 ملی 1395

   ۲,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 3 مقررات ملی 1395

   ۳,۹۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 5 مقررات ملی 1396

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 6 مقررات ملی 1398

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 7مقررات ملی 1400

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 8 مقررات ملی 1398

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث 9 مقررات ملی 1399

   ۳,۵۰۰ تومان

   فایل برچسب‌گذاری مبحث17مقررات ملی 1389

   ۲,۹۰۰ تومان

   فایل های دانلودی طراحی و سازه

   کل برچسب‌گذاری مباحث 22 گانه ویرایش جدید PDF

   ۲۹,۰۰۰ تومان

   کلید واژه جامع کلیه رشته ها 1401 pdf

   کلیدواژه اجرا معماری

   کلیدواژه تک مبحث 1401

   کلیدواژه راهنمای جوش و اتصالات جوشی ۱۳۹۰