مهندس گر ناظر ومجری هستی یا تازه پروانه گرفتی؟
بدون اطلاعات گزارش نویسی و اجرایی دست به کار نشو

لیست کتاب های نظارتی و گزارش نویسی

  لیست کتاب های اجرایی برای مهندسین مجری

  محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری
  • محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری

  آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400 / جلد دوم / مصالح و اجرا

  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  اجرا و طراحی والپست (ضوابط)

  ۹۸,۰۰۰ تومان

  ایمنی در کارگاه های ساختمانی

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  بتن ریزی در هوای سرد و گرم

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

  ۳۲,۰۰۰ تومان

  فوت و فن ساختمان سازی 0تا100

  ۲۴۰,۰۰۰ تومان

  فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

  ۷۴,۰۰۰ تومان

  فوت و فن های ساختمان سازی / جلد اول و دوم

  ۳۱۴,۰۰۰ تومان

  کتاب نقشه خوانی ساختمان

  ۱۳۲,۰۰۰ تومان

  مجموعه قرارداد های حقوق مهندسی / دوره 9 جلدی

  ۴۶۳,۰۰۰ تومان

  مجموعه کتاب‌های اجرایی

  ۷۶۶,۰۰۰ تومان

  نشریات کاربردی

  نشریات کاربردی