مهندس اگر ناظر و مجری هستی؟ یا تازه پروانه نظارت و اجراتو گرفتی؟
بدون اطلاعات نکات اجرایی/کارگاهی و گزارش نویسی دست به کار نشو!!!!!

  لیست کتاب های نظارتی و گزارش نویسی

   لیست کتاب های اجرایی برای مهندسین مجری

   محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری
   • محصولات آموزشی مورد نیاز هر مجری و ناظری

   آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی /جلد اول

   ۱۵۱,۲۰۰ تومان

   ایمنی در کارگاه های ساختمانی

   ۱۰۸,۰۰۰ تومان

   بتن ریزی در هوای سرد و گرم

   ۱۶۷,۲۰۰ تومان

   سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد دوم

   ۱۵۱,۲۰۰ تومان

   سری کتب آیین نامه های شورای عالی حفاظت فنی / جلد سوم

   ۱۵۱,۲۰۰ تومان

   فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

   ۱۹۲,۰۰۰ تومان

   کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید (سیاه و سفید)

   ۳۹۹,۰۰۰ تومان

   کتاب آیین نامه آبا مصور ویرایش جدید رنگی

   ۶۹۸,۴۰۰ تومان

   کتاب پایدارسازی دیواره گودها (روش خرپا و مهار متقابل )

   ۳۳۰,۶۰۰ تومان

   کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(رنگی )

   ۷۶۳,۲۰۰ تومان

   کتاب جامع مصور نشریه55 ویرایش جدید(سیاه و سفید)

   ۵۳۰,۰۰۰ تومان

   کتاب نقشه خوانی ساختمان

   ۳۲۰,۰۰۰ تومان

   کتب حرفه ای حقوقی برای مهندسان و فعالان ساختمانی

   ۱۶۰,۲۰۰ تومان
   نشریات کاربردی
    نشریات کاربردی
     سایر کتب
     • سایر کتب
     پکیج های آموزشی
     • پکیج های آموزشی
     محصولات دانلودی
     • محصولات دانلودی

     آزمون آزمایشی اجرا عمران

     آزمون آزمایشی اجرا معماری با پاسخ

     آزمون آزمایشی نظارت عمران (دو) با پاسخ

     آزمون آزمایشی نظارت عمران (یک) با پاسخ | شهریور

     آزمون آزمایشی نظارت معماری با پاسخ

     آموزش نرم افزار msp + هدیه

     ۱۸۰,۰۰۰ تومان

     اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

     برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

     ۴,۵۰۰ تومان

     پروژه‌های ایتبس ETABS

     پروژه‌های رویت REVIT

     پروژه‌های سپ sap

     پکیج دانلودی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث عمران | با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت و اجرا معماری| با پاسخ تشریحی

     پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی عمران

     تمام سوالات آزمون اجرا عمران تا 1402+کلید

     ۳۹,۰۰۰ تومان

     تمام سوالات آزمون محاسبات عمران تا 1402+کلید

     ۳۹,۰۰۰ تومان

     تمام سوالات آزمون معماری نظارت واجرا تا 1402+کلید

     ۳۹,۰۰۰ تومان

     تمام سوالات آزمون نظارت عمران تا 1402+کلید

     ۳۹,۰۰۰ تومان

     جامع لیبل 22 مبحث ویرایش جدید PDF

     ۵۹,۰۰۰ تومان

     جزئیات انواع سازه

     دانلود رایگان برچسب‌گذاری مبحث چهارم

     ۰ تومان

     دانلود نقشه ها و جزئیات سازه

     دستورکارهای مهندسین ناظر (دانلودی)

     ۵۹,۰۰۰ تومان

     سوالات تالیفی تمامی مباحث مقررات ملی 1402

     سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی 1402

     فایل برچسب گذاری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری آیین نامه 2800

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری راهنمای جوش

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 11مقررات ملی1400

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 12مقررات ملی1392

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 14مقررات ملی 1396

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 15 ملی 1392

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 16 مقررات ملی1396

     ۵,۰۰۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 17مقررات ملی 1401

     ۵,۵۰۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 18مقررات ملی 1396

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 19مقررات ملی1399

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 2 مقررات ملی 1384

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

     ۴,۵۰۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 21 ملی 1395

     ۴,۵۰۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 3 مقررات ملی 1395

     ۴,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 5 مقررات ملی 1396

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 6 مقررات ملی 1398

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 7مقررات ملی 1400

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 8 مقررات ملی 1398

     ۳,۹۹۰ تومان

     فایل برچسب‌گذاری مبحث 9 مقررات ملی 1399 رایگان

     ۰ تومان

     فایل رایگان برچسب‌گذاری مبحث 10 جدید1401

     ۰ تومان

     فایل های دانلودی طراحی و سازه

     کلید واژه جامع کلیه رشته ها 1402 pdf