مهندس ناظر

لیست کتاب ها

کتاب مشارکت در ساخت

96,000 تومان

نشریه 55 /مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)

180,000 تومان

فوت و فن های ساختمان سازی / جلد اول و دوم

314,000 تومان

منتخب نشریات کاربردی و اجرایی

650,000 تومان

محاسبات سر انگشتی جلد اول و دوم

158,000 تومان

اجرا و طراحی والپست (ضوابط)

59,000 تومان

کتاب گزارش ناظر

82,000 تومان

مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی ( 2)

749,000 تومان

مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی ( 1)

1,023,000 تومان

همراه ناظر ساختمان

110,000 تومان

کتاب حقوق مهندسی ساختمان

130,000 تومان

عملکرد لرزه ای دستگاه پله و موقعیت آن در سازه

32,000 تومان

تکنولوژی و طرح اختلاط بتن

68,000 تومان

آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400 / جلد دوم / مصالح و اجرا

80,000 تومان

آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400/ جلد اول / تحلیل و طراحی

160,000 تومان

مجموعه کتاب‌های اجرایی

884,000 تومان

فوت و فن ساختمان سازی 0تا100

240,000 تومان

نشریه 729/ راهنمای طراحی لرزهای دیوارهای بنایی غیرسازهای مسلح به میلگرد بستر

60,000 تومان

بتن ریزی در هوای سرد و گرم

64,000 تومان

ایمنی در کارگاه های ساختمانی

68,000 تومان

مجموعه کتاب های کاربردی اجرا و نظارت

560,000 تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

110,000 تومان

مجموعه کتاب های نظارتی و اجرایی 3

627,000 تومان

نشریه 543/دستورالعمل طراحی و اجرای سقفهای تیرچه و بلوک

80,000 تومان

کتاب نقشه خوانی ساختمان

132,000 تومان

فوت و فن مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی

74,000 تومان

مجموعه قرارداد های حقوق مهندسی / دوره 9 جلدی

463,000 تومان

طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه جک میلی

260,000 تومان

مجموعه کتاب نظارت و گزارش نویسی و حقوق مهندسی

432,000 تومان

دستیار مهندسان ناظر و مجری – جلد اول / دوم / سوم

274,000 تومان

آیین نامه بتن ایران ( آبا ) ویرایش سال 1400/ دو جلدی

240,000 تومان