فیلم آموزشی آموزش رایگان فرآیند مدسازی اطلاعات ساخت (BIM)

  آشنائی با فرآیند مدسازی اطلاعات ساخت (BIM) آشنائی با فرآیند مدسازی...

ادامه مطلب

آموزش رایگان REVIT –ویژه مهندسین عمران و معماری وبرق و مکانیک

آموزش مبانی نرم افزار REVIT آموزش مبانی نرم افزار  REVIT- قسمت 1 آموزش...

ادامه مطلب