میلگرد بستر چیست؟مطابق پیوست 6

میلگرد بستر چیست؟ (Bed Joint Reinforcement) میلگرد بستر، المانی فولادی است که در بند افقی دیوار قرار میگیرد و با مسلح کردن دیوار در بر...

ادامه مطلب

مهندس ناظر در اجرای وال پست چه وظایفی دارد ؟

 باید متذکر شد که دانستن این موارد کافی نیست بلکه باید بدانید، یک مهندس ناظر باید به چه نکاتی دقت کند تا سازه شما اصولی و بدون ایراد با...

ادامه مطلب